Structure–Function Connectomics Reveals Aberrant Developmental Trajectory Occurring at Preadolescence in the Autistic Brain

Changchun He, Huafu Chen, Lucina Q Uddin, Asier Erramuzpe, Paolo Bonifazi, Xiaonan Guo, Jinming Xiao, Heng Chen, Xinyue Huang, Lei Li, Wei Sheng, Wei Liao, Jesus M Cortes, and Xujun Duan. Structure-Function Connectomics Reveals Aberrant Developmental Trajectory Occurring at Preadolescence in the Autistic Brain. Cerebral Cortex 2020 [pdf]

You may also like...